Akce pasování prvňáčků 2015

„Za pohádkou do knihovny aneb Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského“

V letošním roce se Knihovna Litultovice podílela společně s žáky naší základní školy na krásném projektu „Za pohádkou do knihovny aneb Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského“. Cílem projektu je podpořit čtenářskou gramotnost a rozvíjet v dětech čtenářské návyky již od 1. třídy.