Základní údaje

název knihovny:
Knihovna Litultovice

sídlo knihovny:
Litultovice 1

evidenční číslo knihovny:
0953

sigla knihovny:
OPG525