Služby

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • veřejný internet
  • odborná pomoc při výběru knih
  • 3x ročně soubor nových knih
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského
  • kulturní akce pro děti i dospělé, soutěže
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích

 

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:

děti do 15 let: 10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let: 20,- Kč/ 1 rok
důchodci nad 70: zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:

Pro čtenáře zdarma.
Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Městyse Litultovice

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 1 měsíc
časopisy – 1 měsíc

Upomínací poplatky:
po 30 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 10, – Kč
po 60 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 20,- Kč
po 74 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 30,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč

Knihovní řád