Ceník

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let:              10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:     20,- Kč/ 1 rok
důchodci nad 70:                  zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře zdarma.
Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Městyse Litultovice

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 1 měsíc
časopisy – 1 měsíc

Upomínací poplatky:
po 30 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 10,- Kč
po 60 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 20,- Kč
po 74 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 30,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč