Historie knihovny

Historie knihovny

Ve starých kronikách se nepodařilo najít žádné informace o datu založení, či působení knihovny v obci.

Od roku 2021 je knihovna umístěna v 1. patře obecní budovy na adrese Litultovice 51. V přízemí domu se nachází i místní pobočka České pošty.

Rok 2021

K 31. 12. 2021 má knihovna ve svém fondu 1 818 svazků knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Městyse Litultovice. Dále má knihovna k dispozici pro své uživatele 856 knih z regionálního fondu. Tyto knihy jsou vedeny v evidenci jako trvalá zápůjčka.  V knihovně je možné si půjčit i časopisy, společenské hry  a knihy z edice Kouzelné čtení s ALBI tužkou. Ve funkci knihovnice se střídají Barbora Kleinová a Tereza Chovancová. Výpůjční proces je automatizovaný, uživatelé mohou vybírat dokumenty k zapůjčení prostřednictvím elektronického katalogu. V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 66 registrovaných uživatelů, z toho 20 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 458 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 109 výpůjček.

Rok 2022

K 31. 12. 2022 má knihovna ve svém fondu 1 595 svazků knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Městyse Litultovice. Dále má knihovna k dispozici pro své uživatele 596 knih z regionálního fondu.  V knihovně proběhla revize a aktualizace knihovního fondu – vyřazeno bylo 371 opotřebovaných a zastaralých dokumentů. Čtenáři si mohou půjčit i časopisy, společenské hry  a knihy z edice Kouzelné čtení s ALBI tužkou. Knihovna se věnuje i komunitním aktivitám – uspořádala 4 akce, zaměřené na neformální vzdělávání dětí. Ve funkci knihovnice se střídají Barbora Kleinová a Tereza Chovancová. Výpůjční proces probíhá v knihovnickém programu Clavius, uživatelé si mohou vybírat dokumenty k zapůjčení prostřednictvím elektronického katalogu. V roce 2022 knihovnu navštěvovalo 56 registrovaných uživatelů, z toho 20 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 629 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 316 výpůjček.